Reede, 5. november 2021

Rollide maagiline Maailm IV – Rollidesse kaotatud vabadus

 


Eneselegi arusaamata elab inimene justkui ühte ja sedasama elu, ühel ja samal ajal, täiesti erinevalt. Tundub, et enda seest välja vaadates ja ise ennast väljendades, olles kusagil ja tehes midagi, kohtudes ja suheldes, ollakse päris iseendana – sellena, kes ollakse. Kuid, küsimus on selles – KES ollakse – KES valitakse olla?

Inimene valib enesele olemiseks rolli ja see on see, kes ta on. Seejärel valib ta rollilahenduse ja see on see, millisena ta ennast loovalt väljendab. Kui inimene ei tea, kes ta on – millist rolli ta kannab, siis ta ei ole teadlikult ärkvel. Rollisegaduses olev inimene ei tea, millises rollis ta on ja tegutseb. Inimese kasutada on erinevad rollinimed ja ta vahetab neid vastavalt vajadusele ja hetkeolukorrale. See on pealispind, mille alla on üks baasroll, mis väljendub kõikides teistes rollides. Teadmata, kes ta on valinud alateadlikult olla, tunneb inimene, et tal puudub vabadus – ta ei näe oma elust väljapääsu, sest ta ei tea, et rollidest saab välja astuda. Inimesel puudub vabadus, kui ainus Maailm, mida ta teab ja usub tõesena olevat, on rollide sees olev Maailm.

Rolliraamide sisse surutuna tunneb inimene piiratust ja masendust, sest tee, millel enesena voolata, on tõkestatud. Inimene ei näe vabadust, kuidas olla rollis vaba, see tähendab luua ennast sündivas hetkes. Ometi inimene loob ennast igas oma hetkes, küsimus on ainult selles, kuidas ta seda valib teha. Igal rollil on oma tähendus, igal rollisolijal on rollile ja rollipartnerile omad ootused ja see lugu, mida rollis olijad ühes elavaks mängivad, sünnib erinevate eesmärkide poole püüeldes. See märksõna, mille kaks või enam inimest on ühes olemise tähistamiseks valinud ja millest tulenevad enda kanda võetud rollinimed, on mäng, mida ühes mängitakse - ei saa olla ühte, kui ei ole teist. Loo teeb huvitavaks see, et rollides olevad inimesed vaatavad, tunnevad ja mõistavad kõike seda, mis toimub ja kuidas valitakse ennast väljendada, läbi eneste poolt antud tähenduste ja neid tõukavad tagant, käituma/ olema/ ütlema või pidurdavad voolamist, erinevate tunnete vajadused.

Rollipartnerid ühes on suhe – kaks või enam inimest ühel ja samal laval. See on vabadus luua kahe või enama inimese energiaga parim, mis võimalik – kõik on võimalik – improvisatsioon vallandugu. See suhe, mis võiks olla enamat, saab argipäevas inimese loovust takistavaks olemiseks ja üksteise väljendusi piiravaks vanglaks. Ollakse koos, sest ollakse rollipartnerid. Kuna ollakse valinud olla koos, siis kantakse ühes karistust.

Ühes ei looda enamat, sest suhetes ei valita kõiki võimalusi, kuidas võib ja saab olla ja väljenduda. Takistavaks teguriks saavad erinevad tähendused, ootused, eesmärgid, kindlad rollijoonised ja inimeste tunded, käitumismustrid ja ka see baasroll, mis väljendub sala, kuid, mida välja valguse kätte ei tooda. Algus, mis tundub paljutõotav, vajub kuidagi ära - sumbub ja vajub tardumusse. Argistes päevades toimetades kujundatakse välja see säng, milles suhtena voolatakse. Selles sängis ei ole ruumi kõigele, seal ei ole kõike vaja ja seal ei ole ka kõik lubatud. Tooni jäävad andma ainult mõned võimalused ehk inimeste need erinevad küljed, millisena nad oskavad, tahavad ja katsetavad ennast selle suhte sees väljendada.

Inimeste erinevad küljed on rollis olijate erinevad rollid – suhet enamana loovaks võtmeks saab see, millele on ühe suhte sees kohta, et olla ja vabadust, et loovalt väljenduda ehk, kui mitmele rollile ühe ja sama rolli sees rollipartner leidub. Mida enamana saab inimene, oma elu olulistes kohtades, väljenduda, seda õnnelikum ja rahulolevam ta on – tal on olemas enese loomise vabadus – luua ennast erinevate rollidena teadliku baasrolli seest.

Kui kodus, koolis, tööl, sõprade hulgas, ühiskonnas on vastuvõetavad/ lubatud ainult määratud rollid ja neil on olemas piiridega paikka pandud kindla käitumisega rollijoonised, kuid, mis ei ole inimese jaoks väga edukad, silmapaistmist ja loomise rahuldust võimaldavad võimalused, siis inimene kidub – ta tahaks olla veel, sirutada tiibu, proovida ja piiluda nurga taha ja vahetada olemise kohta, kuid ta ei saa – ta on rollis.

Kui inimene ei saa võimalust proovida erinevaid olemisi - enesena väljendumisi, et kogeda ja õppida ennast tundma, siis ta tunneb, et ta ei ole selles kohas iseendana vastu võetav, võetud. Ta avaneb mujale – loob ühendava sideme sellega, mis aitab laieneda - ennast avardada. Inimene leiab üles selle rollipartneri, mis võtab ta tingimusteta vastu ja annab loa lihtsalt olla. Kuna inimene on leidlik, siis ta leiab enese jaoks selle koha, kus olla piirideta – tema rollipartneriteks saavad raamatud, filmid, sport, aiandus, söögi tegemine, kiired autod, kuid ka nuga, mis lõikab, alkohol, suits, narkootikumid jne. Rolliraamide sisse suletud inimene leiab üles selle vahendi, mille abil saab ta luua enesele sellise enese Maailma, kus ta saab olla iseendana.


Marianne

05.11.2021.a

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar